marți, 3 aprilie 2012

Primul curs de Yoga

Primul Curs de Yoga al d.Gregorian Bivolaru şi prima oară când eu am o contribuţie la modificarea acestuia sau la completarea lui cu cele necesare.
Primul curs modificat face parte din Dosar nr.11147/2/2011 cu Ministerul Educaţiei. 
Incredibil sau nu tocmai judecătorul este şi fiul dânsului. 

Cursul 1 an 1 –  în loc de „În Occident, mai ales, YOGA este mai mult celebră decât cunoscută. Puţini sunt la ora actuală aceia care, bazându-se pe o experienţă practică directă, pot oferi cu privire la aspectele sale multiple informaţii esenţiale juste. În cele ce urmează vom urmări să oferim câteva puncte de reper fundamentale menite să asigure înţelegerea precum şi unele aplicaţii utile din perspectiva structurii occidentale. Se cuvine încă de la început să arătăm că YOGA autentică implică confruntarea fiinţei cu misterele fascinante, inefabile, ale propriei sale naturi microcosmice, cu eternele întrebări: pentru ce ne-am născut, pentru ce trăiesc, de unde vin, ce se va petrece cu mine după moarte? Răspunsurile pe care YOGA ne permite să le descoperim graţie unei conştientizări ample şi a unei atenţii pline de tenacitate sunt experimentabile în propriul nostru univers lăuntric dacă recurgem, sub ghidarea unei persoane competente, la o metodologie adecvată, corect abordată o anumită perioadă de timp. Prin urmare, YOGA urmăreşte cunoaşterea directă, nemijlocită a adevărului ultim cu privire la fiinţa umană, existenţă, Univers.”     
Se poate scrie aşa, în primul rând se începe cu cuvântul cel mai important de reţinut nemaifiind necesar să îl scriem cu litere mari pe parcurs, cel care defineşte ce facem noi aici: Yoga este o ştiinţă cunoscută şi mediatizată sau utilizată în filme din America, Europa Occidentală şi de Mijloc, Orientul de Răsărit şi Insulele Australiei. 
La noi în ţară Yoga nu a fost posibil de cunoscut din cauza regimului comunist care impunea un anumit comportament cetăţenilor, motiv din care au fost interzise şi psihologia sau psihiatria şi teologia la femei. Modalitatea prin care a pătruns Yoga în România a fost una bruscă şi agresivă sub denumirea de „Meditaţie Transcedentală”. Meditaţia Transcedentală în esenţa ei ca formă de exerciţiu este o respiraţie a minţii, prin care zaţurile zilnice se disipă rămânând un conţinut al unei zile sub forma experienţei acumulate. 
Având în vedere caracterul tot mai agitat al vieţii în România adus din Occident sau America, meditaţia transcedentală este o soluţie de a trăi spiritual pentru omul cu griji, preocupări, familie. 
Proasta sau deficitara înţelegere a acestor noţiuni privind Cultura Orientală se datorează şi faptului că în România religia nu era recunoscută ca fiind un principiu de viaţă, majoritatea dintre noi eram atei adică fără o formă anume de credinţă în Dumnezeu sau cel puţin nu neo manifestam. Anume sau autentică.
În plus, în prezent, se poate spune că religia care lipsea pentru a înţelege ştiinţa yogha întro formă superficială, de rând, era Religia Orientului şi anume Hinduismul, Budismul, ... . 
Importanţa existenţei unei forme de credinţă în orice sau în Dumnezeu rezidă din faptul că Yoga se sprijină sau cunoaşterea ei se bazează pe principii bine stabilite de Religia Budistă. Pentru practica yoga nu este necesară o venerare a lui Buddha sau o deplasare la un templu Budist. În România această religie nu este reprezentată cu toate că demersuri există. (făcute de mine). 
Reiau acum frazele de început: Puţini sunt cei care bazânduse pe o experienţă practică pot oferi cu privire la aspectele sale multiple, informaţii esenţiale şi juste. 
În cele ce urmează voi urmări să ofer câteva puncte de reper fundamentale menite să asigure înţelegerea teoretică dar şi practică a ştiinţei Yoga. Se cuvine să spun că Ştiinţa Yoga implică încă de la început contactul fiinţei umane cu misterele fascinante şi inefabile ale propriei sale naturi microcosmice, confruntând personalitatea sa cu întrebările: pentru ce mam născut, pentru ce trăiesc, de unde vin, ce se va petrece cu mine după moarte. Răspunsurile pe care fiinţa umană şi le poate da cu ajutorul Ştiinţei Yoga trezesc conştiinţa şi amplifică atenţia pentru a trăi, uneori, Graţia Divină.  Pentru acestea fiinţa umană are nevoie de multă tenacitate în practică şi multă umilinţă. Fără umilinţă un om nu poate înţelege relaţia pe care trebuie să o aibe cu persoana care este competentă al îndruma. Experienţele trăite se petrec în universul lăuntric al fiinţei umane. 


http://youtu.be/9e-qujcWtUI